زمین شناسی
 
 
زمین شناسی
 

دكتر بهرام عكاشه،كارشناس ارشد زلزله و ريس دانشگاه آزاد تهران شمال هشدار داد: "زلزله تهران دير و زود دارد، سوخت و سوز ندارد"

 

 

TinyPic image

از سال ۱۳۴۸ درباره احتمال وقوع زلزله در تهران به مقامات هشدار می داد. دکتر بهرام عکاشه همچنان می کوشد جامعه و دولت را در برابر زلزله آماده کند. زلزله ای که به گفته او وقتی در تهران رخ دهد کل کشور را فلج خواهد کرد.

در آغاز اين گفتگو دکتر بهرام عکاشه، کارشناس ارشد زلزله در ايران توضيح می دهد که قرار دادن تهران به عنوان پايتخت از همان اول کار اشتباهی بود.

 

اما او می گويد اکنون نيز دير نشده و بايد برای مقاوم سازی ساختمانها، تمرکز زدائی و انتقال پايتخت به شهری ديگر که زلزله خيز نيست، مثلا اصفهان، اقدام کرد.

تعدادی از شنونده ها در تماس با برنامه از دکتر عکاشه درباره زلزله خيزی مناطق مورد سکونت خود پرسيدند از جمله لاهيجان، گرگان، خرم آباد و اصفهان.

دکتر عکاشه يادآوری می کند که در جريان تصدی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به دولتهای آنان پيشنهاد کرده بود که دولتی سايه تشکيل دهند تا در صورت وقوع زلزله کشور کاملا فلج نشود.

يکی از شنوندگان پرسيد که آيا امکان پيش بينی زلزله در يک مقطع خاص زمانی وجود دارد يا نه. پاسخ دکتر عکاشه منفی بود با قيد اين احتمال که شايد تا پنجاه سال آينده بتوان به چنين توانائی دست يافت.

به گفته دکتر عکاشه چنانچه امروز زلزله ای در تهران رخ دهد، با توجه به ميزان آمادگی موجود، تلفات ميليونی خواهد بود و تنها کاری که می توان کرد اين است که به حال تهران "گريست".

 

 

 

 |+| نوشته شده در  شنبه دوم شهریور 1387ساعت 4:12  توسط صلاح یار ویسی  | 
محققان اولين نقشه زمين شناسي ديجيتالي كه در اكتشافات زمين شناسي و شناسايي معادن و منابع آبهاي زير زميني موثر است را تهبه كردند.

اين نقشه به وسيله اتصال به اطلاعات و داده هاي مراكز زمين شناسي، نوارهاي گياهي، آب و سازه هاي بشري را بر روي كره زمين نشان مي دهد.

اين نقشه ديجيتالي مكانهاي مناسب براي معادن، اكتشافات گاز و نفت و يا مكانهايي كه در خطر زمين لرزه قرار دارند را مشخص كرده و مي تواند در تشخيص ساختارهاي زمين شناسي كه منبع آبهاي زيرزميني قابل نوشيدن و يا قابل استفاده در آبياري هستند كمك كند. همچنين مي تواند ميزان تخلخل مكانهايي كه براي دفن منابع ايجاد گازهاي گلخانه اي مناسب شناخته مي شوند را نشان دهد زيرا با اينكه طبق اعلام سازمان ملل دفن اينگونه مواد مي تواند براي كاهش سرعت گرم شدن كره زمين در اين قرن راهي بسيار اساسي باشد اما وجود شكاف و خلل و فرج در مكانهايي كه اين مواد دفن شده مي تواند باعث گسترش گازهاي گلخانه اي شود .

يان جكسون، رئيس عمليات در سازمان زمين شناسي انگلستان گفت: نقشه مي تواند ميزان گسترش غناي معدني كشورها مانند سيرالئون و افغانستان را نمودار كند كه در اين صورت مي توانند توجه سرمايه گذاري خارجي را به خود جلب كنند.

بر اساس گزارش رويترز،اين نقشه ها مي تواند به كشورهاي مختلف كمك كند تا از طريق يافتن منابع آبهاي زير زميني خود را با گرم شدن جهاني زمين تطبيق دهند و همچنين با تشخيص مكانهاي قرار گيري اين منابع آنها را از خطر آلوده شدن توسط سموم كارخانه ها حفظ كند.
منبع : خبرگزاري مهر

 |+| نوشته شده در  شنبه دوم شهریور 1387ساعت 3:20  توسط صلاح یار ویسی  | 
يکی از متداولترين روشهاى تعيين ذخيره مخازن نفتى سطح آزمائى از نقشه هاى ميزان منحنى تحت الارضى مى باشد که در دو نوبت صورت مى گيرد. يکبار براساس سطح فوقانى يک سازند و بار ديگر بر اساس سطح تحتانى همان سازند. از آنجايى که سطوح تحتانى سازندهايى مانند آسمارى و بنگستان با وجود سطوح منعکس کننده هاى REFLECTOR موثر همراه نيست معمولاٌ با داشتن نقشه ميزان منحنى بر يک سر سازند و ضخامت حقيقى همان سازند که از حفارى يکى دو چاه بدست مى آيد با روش EXTRAPOLETION مى توان نقشه ميزان منحنى تحت الارضى بر سطح تحتانى آن سازند رابدست آورد. اما مطالعات چند ساله اخير نشان داده اند که ضخامت حقيقى يا چينه اى سازندهايى مانند آسمارى بين ۴۳۰ تا ۳۵۰ متر تغيير مى نمايد که البته نحوه پيدايش اين تغييرات موضوع بحث ما نيست ولى بطور کلى مى توان اين پديده را معلول DISCONFORMITIES ساختارهاى رويشى و تغييرات رخساره اى دانست.
اکنون مبرهن است که اکتفا به ضخامت حقيقى يک يا دو چاه حفارى شده کافى نبوده و براى محاسبه ذخيره استفاده از نقشه خطوط هم ضخامت ISOPACH الزامى است هر چند دقت چند مترى ممکن است ناچيز به نظر برسد ولى ابعاد مثلاٌ چهل در ۵۰ کيلومتر مى تواند صاحب مفهوم باشد و چون اين نقشه ها چيزى بجز به تصوير درآوردن ضخامت هاى حقيقى يک لايه مشخص در يک محدوده جغرافيايى نيست ناچاراٌ دقت در محاسبه اين ضخامتها مى بايستى در حداکثر ممکن باشد.
روشهاى گذشته براى محاسبه ضخامت حقيقى بر چند فرض استوار بوده است که به قرار ذيل اند:

الف) انحراف چاه در ضخامت سازند تغيير نمى کند.
ب) ازيموت انحراف ثابت يا برابر معدل تغييرات است.
ج) شيب سازندى در کل ضخامت لايه ثابت و برابر شيب اندازه گيرى در سر سازند مربوطه است.
د) امتداد شيب سازندى و بالنتيجه امتداد طبقات در کل ضخامت لايه ثابت فرض مى شوند.
ه) اين محاسبات به روش مماسى صورت مى گيرد که هر کمان معادل مماسى که از نقطه اندازه گيرى عبور مى کند فرض شده است.
روشهاى گذشته براى لايه هاى کم ضخامت حدود ۵۰ تا ۷۰ متر از دقت کافى برخوردار هستند ولى در حقيقت تمامى آن فاکتور براى مناطق نفت خيز به شرح ذيل داراى تغييرات مى باشند:

الف: انحراف طبيعى چاهها در سازندهاى ضخيم مانند سورمه حدود ۱۵۰۰ متر و گروه بنگستان حدود ۱۲۰۰ متر و تا حدود سازند آسمارى متغير است و چاه مى تواند بطور طبيعى به ازاء هر صد متر تا ۳ درجه منحرف شود و نسبت به قرار گرفتن چاه در موقعيتهاى مختلف ساختارى مانند CRUST و FLANK متفاوت خواهد بود.
ب: ازيموت انحراف معمولاٌ متغير است.
ج: شيب سازندى در ضخامت لايه چنانچه مقدمتاٌ اشاره شد ثابت نيست و به خصوص وقتى که ضخامت لايه زياد باشد براساس قوانين چين هاى متحد المرکز شيب با عمق افزايش مى يابد. حال اگر تغيير رخساره هم در کار باشد مى توان حدس زد که تغييرات شيب به چه وضعى خواهد افتاد. و يا در صورتيکه با ساختارهاى رويشى سرو کار داشته باشيم بدون شک شيب در سطوح فوقانى و تحتانى متفاوت خواهد بود.
د: امتداد طبقه در يالهاى يک چين و يا در CRUST آن مى تواند تقريباٌ ثابت باشد ولى در نواحى بلانچ و يا چين هاى گنبدى به نسبت تغييرات ازيموت انحراف مى توان امتدادهاى خاص براى طبقه منظور نمود.
تلاش اين مقاله فرموله کردن کليه متغيرهاى فوق مى باشد که با تحليل و مرورى به روش گذشته آغاز گرديده و در انتها با پيشنهاد يک بسط تحليلى و کاربرد کامپيوترى آن ارائه میگردد.

 |+| نوشته شده در  شنبه دوم شهریور 1387ساعت 2:44  توسط صلاح یار ویسی  | 
 

غار آبی قوری قلعه؛ پاوه؛ کرمانشاه؛ عکس از علی مجدفر

در دیار زیبای اورامانات در نزدیکی شهرپاوه (شهر هزار ماسوله) علاوه بر جذابیت طبیعت زیبا و فرهنگ اصیل؛ وجود یک غار شگفت انگیز، مشتاقان شاهکارهای طبیعت را به خود فرا می خواند. غار آبی قوری قلعه که در 86 کیلومتری جاده کرمانشاه به پاوه قرار گرفته؛ بنا به تحقیقات آنوبانینی؛ به عنوان بزرگترین غار آبی آسیا لقب گرفته است. این غار علاوه بر گردشگران که برای تفریح مراجعه می کنند مکان مناسبی برای گروه های غارنوردان، پژوهشگران، زمین شناسان و گروه های دیگر می باشد. در این محوطه تفریحی؛ امکانات رفاهی برای گردشگران و بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است. منطقه قوری قلعه دارای آب و هوای معتدل است.


غار آبی قوری قلعه؛ پاوه؛ کرمانشاه؛ عکس از علی مجدفر
غار آبی قوری قلعه؛پاوه؛ کرمانشاه؛


بنا به اظهار برخی از مسئولین محلی، روستاییان این غار را در سالیان پیش شناسایی کردند در سال 1355 یک گروه غارشناسی انگلیسی و در سال 1356 گروه غارنوردان فرانسوی در صدد نفوذ به اعماق آن بر آمدند که ناموفق بودند. در سال 1368 گروه غارنوردان کانون کوهنوردی کرمانشاه تلاش خود را جهت کشف اعماق غار به عمل آورد که طی اجرای چند برنامه موفق به کشف درون غار و دالانهای فرعی آن گردید.


غار آبي قوري قلعه؛ پاور؛ کرمانشاه؛ عکس از علی مجدفر

غار آبي قوري قلعه؛ پاور؛ کرمانشاه؛ عکس از علی مجدفر

غار آبي قوري قلعه؛ پاور؛ کرمانشاه؛ عکس از علی مجدفر
غار آبي قوري قلعه؛پاوه؛ کرمانشاه؛


دره ای که غار قوری قلعه در آن واقع شده از زیباترین دره های استان بوده که از ویژگی های جنگلی خاص و چشمه سارهای بی شمار با چشم اندازهای حیرت انگیز و جذاب برخوردار است. تا کنون 3140 متر از عمق غار شناسایی و بخشهایی از آن برای بازدید آماده شده است.


غار آبی قوری قلعه؛ پاوه؛ کرمانشاه؛ عکس از علی مجدفر

غار آبی قوری قلعه؛ پاوه؛ کرمانشاه؛ عکس از علی مجدفر
غار آبی قوری قلعه؛پاوه؛ کرمانشاه


بازدید عمومی كه در تابستان ١٣٧٨راه اندازی شده است شامل دو تالار به نام های مریم و كوهان شتركی باشد و اشكال مختلفی از جمله (نیم رخ شتر، كوهان شتر، كاخ سفید امریكا، مار، طوطی، كركس، قلب، مشابه تصویر حضرت مریم، شیر سنگی، بابانوئل، برج پیزا، اسیه زن فرعون، (ابوالهول)، مجسمه فردوسی، كشتی و اشكال دیگری كه مشابه آن در این قسمت یافت می شود. فار دوم غار كه شامل ١٠٠٠متر می باشد شامل سه تالار به نامهای نماز، بلور، عروس یا بتهوون (بزرگترین موسیقی دان جهان) می باشد. گفته می شود؛ تا حال كسی انتهای غار را كشف نكرده است. زمین شناسان قدمت غار را ٦٠ میلیون سال پیش برآورد كرده اند و طول تقریبی غار را ١٣ كیلومتر تخمین زده اند.


غار آبی قوری قلعه؛ پاوه؛ کرمانشاه؛ عکس از علی مجدفر

غار آبی قوری قلعه؛ پاوه؛ کرمانشاه؛ عکس از علی مجدفر

غار آبی قوری قلعه؛ پاوه؛ کرمانشاه؛ عکس از علی مجدفر
غار آبی قوری قلعه؛پاوه؛ کرمانشاه

این غار از نظر شکل هندسی به یک تونل با برش سطح مقطع شبیه است و فعالیت آهک ها باعث ظاهر شدن استالاگمیت و استالاکتیت های بسیار زیبا و دیدنی و آراسته با قطرات شفاف آب شده است. عوامل یاد شده غار را در ردیف زیباترین غارهای دیدنی جهان قرار داده است.
آنطور که گفته شده؛ علت نامگذاری غار به نام غار قوری قلعه این است که در ٧٠٠ متری غار، آبادیی قرار دارد كه در ایام قدیم اطراف این آبادی را قلعه های مختلفی در بر گرفته كه شكل یكی از این قلعه ها شبیه قوری بوده است.

منابع:
iran-tourism (dot) ir
kermanshah-tourism (dot) ir
fa (dot) wikipedia (dot) ir

 |+| نوشته شده در  شنبه دوم شهریور 1387ساعت 0:40  توسط صلاح یار ویسی  | 
 
  بالا